Aquanet

Koncepcja kreatywna i produkcja animacji 2d oraz infografik dla dzieci i młodzieży

Rok współpracy: 2020

Akcja Edukacyjna Plusk to program realizowany przez Aquanet od ponad 20 lat, dedykowany dzieciom w wieku przedszkolnym oraz w szkole podstawowej. Ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz wyrabianie u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności za środowisko zarówno w skali lokalnej jak i globalnej.

Cel

  • Opracowanie materiałów edukacyjnych w formie  infografik i animacji 2D, które umożliwią kontynuowanie edukacyjnej misji Akcji Edukacyjnej Plusk.

Efekty

Referencje od Aquanet dla Moxie

Porozmawiajmy!

Czujemy, że możemy zrobić razem coś, o czym będzie głośno!

Powiedz nam, czego potrzebuje Twoja marka:

Grafika do formularza kontaktowego