Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków

Strategia promocji nowych produktów

Rok współpracy: 2023

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków to państwowa instytucja kultury podlegająca pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej celem jest upowszechnianie wysokiego standardu prac prowadzonych przy zabytkach, prowadzenie badań archeologicznych i konserwatorskich, popularyzacja dobrych praktyk oraz edukowanie w zakresie historii konserwacji. Upowszechnia wiedzę o polskim dziedzictwie poprzez warsztaty i szkolenia dla specjalistów, ale również poprzez wydarzenia popularyzatorskie i kampanie społeczne.

Cel

  • Kreowanie popytu na spotkania z zabytkami i budowanie wizerunku NIKZ jako nowoczesnej instytucji poprzez promocję 3 nowych produktów: portalu Spotkania z zabytkami, aplikacji MonumentApp, nowej odsłony kwartalnika Spotkania z Zabytkami.
  • Opracowanie koncepcji komunikacji dla kampanii skutecznej kampanii marketingowej wspierającej premierę w.w. produktów.

Propozycja rozwiązania

  • Opracowaliśmy główną ideę dla kampanii dedykowanej trzem produktom tworzonym przez NIKZ: portalowi internetowemu Spotkania z zabytkami, kwartalnikowi Spotkania z Zabytkami oraz aplikacji mobilnej MonumentApp.
  • Stworzyliśmy główne hasło kampanii i jej storytelling.
  • Stworzyliśmy Key Visual dla kampanii, dostosowując go do każdego z trzech produktów.
  • Przygotowaliśmy koncepcję, scenariusz, a także nadzorowaliśmy produkcję i postprodukcję czterech spotów wideo, które miały na celu promocję wymienionych produktów.
  • Stworzyliśmy nowe profile dla magazynu oraz portalu i aplikacji na Facebooku i Instagramie, które zintegrowaliśmy w jedno scentralizowane konto biznesowe Meta.
  • Byliśmy odpowiedzialni za opracowanie graficzne i tekstowe oraz publikację pierwszych materiałów na mediach społecznościowych.
  • kolaż - zielony wykrzyknik i kobieta trzymająca książki
MonumentApp aplikacja mobilna - plansza promująca
Spotkania z zabytkami - portal internetowy, plansza promująca
MonumentApp - kolażowa plansza z zamkiem
Spotkania z zabytkami - siatka postów instagram
Spotkania z zabytkami - siatka instagram
Spotkania z zabytkami - cover photo facebook
Magazyn Spotkania z Zabytkami - cover photo facebook
Magazyn Spotkania z Zabytkami - widok siatki profilu instagram
Magazyn Spotkania z Zabytkami - siatka postów z hasłem marki
Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków - referencje

Porozmawiajmy!

Czujemy, że możemy zrobić razem coś, o czym będzie głośno!

Powiedz nam, czego potrzebuje Twoja marka:

Grafika do formularza kontaktowego