Sopocki Dom Aukcyjny

Google Ads w sieci wyszukiwania i sieci reklamowej dla aukcji dzieł sztuki

Rok współpracy: 2021

Sopocki Dom Aukcyjny to jedno z największych i najdłużej działających przedsiębiorstw zajmujących się obrotem dzieł sztuki w Polsce. Każdego roku organizuje kilkadziesiąt licytacji i wystaw, tworząc przestrzeń dla pasjonatów malarstwa i unikatowej twórczości. Od początku swojego istnienia Sopocki Dom Aukcyjny systematycznie zwiększa obszar swojej działalności, aktualnie świadcząc usługi na terenie Trójmiasta, Warszawy oraz Bydgoszczy.

Cel

 • Budowanie świadomości marki online. 
 • Pozyskanie jakościowego ruchu na stronę.

Propozycja rozwiązania

By dotrzeć z komunikatami do osób zainteresowanych kupnem, bądź sprzedażą dzieł sztuki, realizujemy kampanie Google Ads w sieci reklamowej oraz sieci wyszukiwania. 

 • Nasze działania prowadzimy dwutorowo. Jednocześnie z bieżącym promowaniem marki, wdrażamy treści dotyczące cyklicznych aukcji tematycznych.
 • Dzięki podziałowi słów kluczowych na grupy o wspólnym mianowniku mamy możliwość dokładnego monitorowania jakości ruchu z poszczególnych kanałów. W rezultacie możemy pozwolić sobie na wprowadzanie natychmiastowych i celnych zmian, które szybko przynoszą zamierzone efekty.
 • Jako dodatkowe wsparcie wdrożyliśmy remarketing banerowy, informując dotychczasowych użytkowników o bieżących licytacjach.
 • kolaż - zielony wykrzyknik i kobieta trzymająca książki

Efekty

 • Napis 1/3 ruchu z Google Ads

  ⅓ całkowitego ruchu

  pozyskiwana jest przy pomocy prowadzonych przez nas kampanii Google Ads.

 • Napis 13% wzrostu CTR

  O 63% zwiększyliśmy wolumen kliknięć,

  podnieśliśmy CTR o 13% oraz obniżyliśmy CPC o 42% bez zmian budżetu i przy zachowaniu parametrów jakościowych.

 • Napis +37% wzrost organic

  Przez 6 miesięcy

  od uruchomienia kampanii ruch organiczny wzrósł o 37%, a wejścia bezpośrednie o 27%

Widok strony internetowej Sopocki Dom Aukcyjny
Referencje dla Moxie od Sopockiego Domu Aukcyjnego

Porozmawiajmy!

Czujemy, że możemy zrobić razem coś, o czym będzie głośno!

Powiedz nam, czego potrzebuje Twoja marka:

Grafika do formularza kontaktowego