CTT Uniwersytet Gdański

Nowa strategia komunikacji dla Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego

Rok współpracy: 2022

Głównym celem Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego jest komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych, które powstają na uniwersytecie. Centrum popularyzuje współpracę nauki z biznesem, m.in. przez kompleksowe realizowanie procesów ochrony patentowej oraz ochrony własności intelektualnej.

Wyzwanie

 • Zdobycie informacji nt. grup docelowych CTT Uniwersytetu Gdańskiego, na podstawie których zostanie przygotowana strategia komunikacji i pozycjonowania marki wraz z planem działań, które doprowadzą do wzrostu świadomości usług realizowanych przez Centrum.
 • Wykreowanie pozytywnego wizerunku Centrum Transferu Technologii w otoczeniu, wśród pracowników naukowych oraz przedstawicieli biznesu.

Propozycja rozwiązania

 • Rozpoczęliśmy od analizy, która obejmowała: analizę dotychczasowych działań marki oraz jej otoczenia; wywiady pogłębione z przedstawicielami marki, w celu zebrania wyzwań do procesu strategicznego.
 • Badanie potrzeb klientów w formie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami wybranych grup odbiorców: pracowników naukowych oraz przedstawicieli biznesu.
 • Przygotowanie oraz facylitacja dwóch spotkań warsztatowych z osobami tworzącymi markę.
 • Opracowanie finalnego dokumentu strategii komunikacji. 
 • grafika pani z wykrzyknikiem i książkami

Efekty

 • Raport i podsumowanie

  Efektem końcowym każdego etapu prac było podsumowanie w formie raportu omawianego razem z przedstawicielami marki.

 • Strategia marki

  Finalny dokument strategii pozycjonowania marki wraz z segmentacją klientów, targetowaniem, określeniem filozofii marki, RTB, USP, opracowaniem kluczowych komunikatów i haseł marki.

 • Action plan

  W strategii marki zawarliśmy rekomendacje działań marketingowych wraz z podziałem na odpowiednie kanały dostosowane do oczekiwań grup docelowych i możliwości operacyjnych CTT. 

centrum transferu technologii referencje

Porozmawiajmy!

Czujemy, że możemy zrobić razem coś, o czym będzie głośno!

Powiedz nam, czego potrzebuje Twoja marka:

Grafika do formularza kontaktowego