Strategia marki

To fundament wprowadzania jakichkolwiek działań komunikacyjnych. Pozwala określić ramy wszelkich podejmowanych kroków: od oferty, przez wybór kanałów komunikacji i form reklamy, po pozycjonowanie na tle konkurencji. Pracując nad strategią, tworzymy tym samym niezbędne drogowskazy, które nie tylko przyspieszają podejmowanie kolejnych decyzji, ale także wspierają w momentach kryzysów, pozwalając na wprowadzenie natychmiastowych i celnych reakcji.

Strategia komunikacji marki. Jak wygląda proces?

  • przeprowadzamy analizę oraz wywiady pogłębione, poznajemy oczekiwania potencjalnych klientów i opracowujemy ścieżki ich styku z marką online oraz offline,
  • przygotowujemy i przeprowadzamy warsztaty strategiczne, podczas których zbieramy wartościowe informacje o Twoim biznesie,  jego wartościach i celach, a także otoczeniu, 
  • opracowujemy dokument strategii komunikacji, który prezentuje grupy docelowe marki, jej opowieść, wyróżniki, a także rekomendacje dotyczące budowania wizerunku i narzędzi, które pozwolą osiągnąć założone cele.

Zobacz zrealizowane projekty

Porozmawiajmy!

Czujemy, że możemy zrobić razem coś, o czym będzie głośno!

Powiedz nam, czego potrzebuje Twoja marka: